Byli jste žáky či učiteli na jičínské průmyslovce? Pak Vás zveme k návštěvě!

Pro setkání jednotlivců i celých třídních kolektivů využijte

10. a 11. 9. 2021, kdy oslavy vyvrcholí.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín slaví v letošním roce 150. výročí od svého založení. Součástí oslav se stala vzpomínková výstava a expozice instalovaná v květnu a červnu tohoto roku v městě Jičíně (dále k vidění na www.150let.cz). Vzhledem k vývoji situace a aktuálním doporučením MŠMT připravujeme:

  • zpřístupnění obou budov školy pro veřejnost
    pátek 10. 9. od 13h do 18h
    sobota 11. 9. 2021 od 9h do 15h
  • prostor ve škole pro setkávání absolventů a pedagogů současných a minulých
  • prohlídky tříd s expozicemi s historickým materiálem, odborným vybavením moderním i minulostí vonícím
  • dílničky pro malé i větší nadšence, sportovní a pohybové hry
  • původně zamýšlený školní ples se konat nebude

Prosíme tímto také o pomoc veřejnost!

Pro expozice shromažďujeme fyzický školní materiál – školní a maturitní rámované fotky, tabla, šerpy, stužky, plesové pozvánky, vstupenky, třídní videa ze školních i mimoškolních akcí, třídní kroniky, třídní tiskoviny apod. Pokud byste byli ochotní takové vzpomínkové artefakty zapůjčit, kontaktujte prosím pověřenou osobu přes školní adresu:

150@spsjc.cz.

Budeme vděční za Vaši pomoc a zajímavé příspěvky.

Především se budeme těšit na viděnou a nezapomenutelná osobní setkání po letech!