Byli jste žáky či učiteli na jičínské průmyslovce? Pak Vás opět hledáme!

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín slaví v letošním roce 150. výročí od svého založení. Součástí oslav se stala vzpomínková výstava a expozice instalovaná v květnu a červnu tohoto roku v městě Jičíně (dále k vidění na www.150let.cz). Pokud bude situace i nadále příznivá,

10. a 11. 9. 2021 budou oslavy pokračovat setkáváním.

Co připravujeme?

  • zpřístupnění obou budov školy pro veřejnost (pátek 10. 9. od 10h do 17h, sobota 11. 9. 2021 od 9h do 15h)
  • prostor ve škole pro setkávání absolventů a pedagogů současných a minulých
  • prohlídky tříd s expozicemi s historickým materiálem, odborným vybavením moderním i minulostí vonícím
  • dílničky pro malé i větší nadšence, sportovní a pohybové hry
  • pokud situace dovolí, bude se konat školní ples v kulturním domě ve Valdicích (10. 9. od 19h) s tombolou, zahraje kapela Levou rukou (pro třídní kolektivy absolventů nabízíme možnost rezervace lístků k jednomu stolu na 150@spsjc.cz, možnost trvá pouze do vyčerpání kapacity sálu)

Prosíme tímto o pomoc veřejnost!

Pro expozice shromažďujeme fyzický školní materiál – školní a maturitní rámované fotky, tabla, šerpy, stužky, plesové pozvánky, vstupenky, třídní videa ze školních i mimoškolních akcí, třídní kroniky, třídní tiskoviny apod. Pokud byste byli ochotní takové vzpomínkové artefakty zapůjčit, kontaktujte prosím pověřenou osobu přes školní adresu:

150@spsjc.cz.

Budeme vděční za Vaši pomoc a zajímavé příspěvky.

Především se budeme těšit na viděnou a nezapomenutelná osobní setkání po letech!