V měsíci listopadu je tomu přesně 150 let, kdy započalo technické vzdělávání v Jičíně. Významné výročí si škola připomněla výstavou, která byla instalována na Valdštejnově náměstí v květnu a červnu tohoto roku. Během druhého zářijového víkendu se dalo zavzpomínat přímo v otevřených budovách školy na okamžiky, které psaly historii školy i mnohých osobních životů našich absolventů. V pátek 5. 11. se konala netradiční vzpomínková akce pro současné studenty školy.

A nyní se vrací výstavní panely, aby uzavřely letošní rok zasvěcený vzpomínání a oslavám. Ke zhlédnutí budou na pěší zóně v Husově ulici. Do konce měsíce listopadu budete mít možnost výstavu znovu vidět. A pokud jste dosud neměli šanci si naše školní jubileum připomenout, máte jedinečnou příležitost.

Ať se vám výstava líbí znovu a znovu stejně jako poprvé!