Celé jménoPedagogická praxe na VOŠ a SPŠ, Jičín 
Ing. Adamec Miloslav1976–1985, 1995–1998 
Ing. Augusta Václav2002–2009 
RNDr. Augustinová Radmila1989–současnost 
Babák Petr1989–1996 
Mgr. Balcar Petr2005–2007 
Balga Josef2001–2004 
Ing. Bien Jiří1987–1991 
PhDr. Bílková Irena2000–současnost 
Mgr. Bílková Zdeňka1989–2016 
Mgr. Bláhová Věra2001–2009 
Ing. Blažek Jan2000–současnost 
Bouška Jaroslav1953–1976 
Bc. Bret Miloslav2008–současnost 
Ing. Brunner Petr1994–1995 
Mgr. Burešová Věnceslava1992–2008 
RNDr. Burget Jiří 1953–1955 
Burian Karel1953–1972 
Mgr. Burkert Zdeněk2006–2011 
Ing. Crha Petr1995–2007 
Bc. Čejka Karel2002–2008 
Ing. Čermák Přemysl1955–1960 
Ing. Černá Zdena2005–2015 
Mgr. Červová Zuzana2008–2010 
Dolejšová Jitka1995–1997 
Doškář Jaroslav1966–2004 
Mgr. Drobníková Milena2008–současnost  
Ing. Dufková Iva2015–2020  
Dürrhammer Petr2011–2013 
Ing. Filip Luboš1962–2002 
Ing. Fišer Miloslav1988–1995, 2000–2005z toho 2003–2005 zastupující ředitel školy
Ing. Fišera Bohuslav2000–2014 
Ing. Fišerová Irena2005–současnost 
Ing. Flora Tomáš1986–1993, 1995–1996 
Ing. Florián Vladislav 1962–1963 
Ing. Franc Josef1968–2009 
Ing. Fries Walter1971–1978 
Mgr. Frýbová Blažena2019–2020 
Frýbová Libuše1966 
Grafková Simona1998–1999 
Mgr. Hamanová Ilona2015–současnost 
Ing. Havlík Evžen1983–2017z toho 1983–2003 ředitel školy
Ing. Havlová Jaroslava1975–1990 
Hejduk Marek2020–současnost  
Ing. Hejna Petr2005–současnost 
Hercík Miloslav1953–1981 
Hofmanová Jana1962–1995 
Holá Jana1969–1973 
Holý Josef 1961–1982ředitel školy
Bc. Horváth Ladislav2020–současnost 
Ing. Houba Ladislav1966–2011 
RNDr. Houdek Oldřich 1955–1982 
Houdková Miloslava1955–1982 
Hrdličková Růžena1954–1960 
Hrdý Jaroslav1953–1965, 1969–1973 
Ing. Hrdý Jiří2000–2019 
Hrnčíř Václav 1963–1985 
Ing. Hýrek Jindřich1980–2001 
PaedDr. Chlumská Alena1987–současnost 
PaedDr. Chlumská Taťána1995–současnost 
Mgr. Chlumský Miloš1960–1983 
Jakl Jaroslav1960–1966 
Mgr. Jaklová Pavla2007–2009 
Mgr. Jandová Helena2009–současnost 
Ing. Jandura Miroslav1967–1988 
Janeček Jan1998–současnost 
Mgr. Janiga Stanislav2017 
Mgr. Jarošová Milena1990–2008 
Jenka Zdeněk1991–2006 
Jetleb Milan1960–1973 
Ing. Jiránek Josef1964–1969 
Ing. Jiruš Josef 1954–1955 
Jor Pavel1994–2001 
Ing. Jor Zdeněk1963–1995 
Ing. Jor Zdeněk ml. 1993–1995 
Ing. Junková Romana2005–současnost  
Karlová Ludmila1973–1974 
Kastlová Zdeňka 1970–1971 
Keller Jindřich 1958–1970 
Ing. Klika Pavel2015–současnost 
Klíma Jiří2016–současnost 
Ing. Kněz Michal2009–2014 
Mgr. Kobrlová Nikola2016–současnost 
Ing. Konopáč Lukáš2009–2011 
Ing. Kopal Jaroslav1955–1961 
Kopecký Ladislav1953–1961 
Korel Svatopluk1962–1977 
Mgr. Kořínek Ondřej, Ph.D.2010–současnost 
Kořínek Zdeněk1993–současnost 
Ing. Kořínek Zdeněk2011–2018 
Koudelka Radek2016–současnost 
Kovář Jaromír1964–2002 
PhDr. Kovářová Olga1986–1995 
Mgr. Kozaňáková Monika2007–2011 
Mgr. Kozderka František2010–2011 
Kratochvílová Olga 1985–1986 
Ing. Křelina Jan1969–1970, 1986–1990 
Ing. Kubát Jaroslav 1958–1960 
Ing. Kubíček Martin1989–1993 
Ing. Kubín František2008–současnost 
Mgr. Kučera Vladimír2002–2013 
Ing. Kunc Petr1995–2001 
Ing. Kůtek Josef2001–2009 
Ing. Kůtek Pavel1992–1994 
Ing. Kvapilová Alena2005–2016 
Lachmanová Alena 1982–1984 
Ing. Láska František1956–1958 
Mgr. Laža Ondřej2017–2019  
Letošník Petr1987–2001 
Mgr. Libánská Michaela2007–současnost 
Mgr. Lisá Marie1967–1975, 1984–2006 
Louda Josef1953–1961 
Mgr. Lukeš Jiří2014–2015 
Ing. Magnus Bohuslav1967–1973 
Malá Jitka1995–2006 
Malý Jaroslav1983–2007 
Mgr. Mádlová Ivana1987–současnost 
Ing. Mašek Jiří2011–současnost 
Ing. Matějka Petr1992–1998 
Matějů Jaroslav1953–1971 
Matouš Antonín 1966–1970 
Matoušek Ladislav 1983–1993 
Matoušů Jan1955–1976 
Mgr. Matucha Vlastislav2015–2016 
Ing. Matura Jiří2001–2002 
Ing. Matyáš Jiří2006–2016 
Ing. Mazáček Jiří1966–1993 
Mgr. Mazáčková Květoslava2009–2015 
Mgr. Mejsnar Filip2011–2017 
Ing. Melgr Petr2002–2011 
Melník Ladislav1989–1992 
Molinová Eva 1982–1985 
Ing. Nedomlelová Margita1994–1997 
Ing. Němeček Ladislav2016–2017 
Nesvatbová Sylvie2000–2001 
Ing. Neuman Vladimír1963–1979 
Ing. Nosek Jaroslav 1970 
Mgr. Nováková Radka2008–současnost 
PhDr. Novotný Josef2013–současnost 
Ing. Otte Jiří2005–současnost 
Palička Václav 1953–1962 
Papazián Valentin1990–2002 
Papaziánová Květuše1994–2000 
Ing. Pavlíček Tomáš2015–současnost 
Ing. Pažout Josef1965–1973 
Petráňová Jana 1986–1987 
Ing. Pernet Pavel2008–2010 
Ing. Petrová Lucie2018–současnost 
Plesar Josef1986–1992 
Ing. Pleva Stanislav2019–současnost 
Ing. Pokorný Zdeněk2009–2016 
Ing. Polák František1969–2011 
Mgr. Poláková Miroslava1994–současnost  
Ing. Josef Pospíšil 1953–1954 
Pour Jaroslav1994–2013 
Ing. Procházka Bohumír1963–1969 
Procházka Ladislav 1985–1987 
Ing. Ptáčník Přemysl1963–1966 
Ing. Rohlena Václav1993–2009 
Ing. Rozum Miloš2008–2011 
Rybařík Václav1953–1960 
Ing. Řehák Martin2017–2018 
Ing. Řehák Miloš2004–2014 
Mgr. Říha Martin2017–současnost 
Ing. Selveková Kateřina2014–současnost 
Schwarz Miroslav1953–1985 
Mgr. Silná Eliška2015–současnost 
Ing. Slavík Jakub2013–současnost 
Ing. Smejkal Jaroslav1986–1992 
Mgr. Smolík Jaroslav1986–2020 
Mgr. Smolík Milan2001–2002 
Ing. Sobolev Konstantin1953–1966, 1969–1970 
Sobotka Josef   1953–1973 
Soldán Oldřich1962–1982 
Soukup Libor 1987–1990 
Ing. Stehlík Jaroslav 1962–1963 
Strýhal Václav1993–2005 
Ing. Šafránek Jiří1994–současnost 
Ing. Šebík Miloslav1966–1995 
Ing. Šiling Václav1992–2012 
Mgr. Šmejc Pavel1999–2006 
Šmíd Oldřich1954–1961 
Ing. Šolcová Zdena1989–2014 
Ing. Šperling  Jaroslav 1965–1966 
Mgr. Špicarová Jana1999–současnost 
Šťastný Antonín1953–1954 
PaedDr. Štěpová Eva1992–1996 
Štraus Gabriel1964–2006 
Šulc Augustin1953–1965 
Mgr. Švanda Ondřej2011–2013 
Ing. Tichý Jiří1964–1997 
Ing. Tichý Ladislav 1953–1959ředitel školy
Mgr. Tišer Kryštof2020–současnost 
Ing. Tížek Antonín1966–1990,  2000–2001 
Trejbal Jiří1955–1960 
Tvrdá Libuše1965–1972 
Úlehla Vladimír1963–1970 
Úlehlová Zdena 1962–1963 
Urban Jiří2002–2010 
Ing. Urban Vladimír2002–současnost  
Ing. Václ Vladimír2000–2001 
Ing. Valnoha Adolf1959–1995 
RNDr. Valtrová Helena 1985–1986 
Ing. Vancl Petr2006–současnost 
Mgr. Vaníček Jaromír2005–současnost 
Vaňkátová Věra 1984–1986 
Vávra Josef, Dis.2011–současnost 
Vávra Josef st.1994–2019 
Mgr. Vavrincová Veronika2016–2017 
Ing. Vavroušek Miroslav1994–současnost 
Ing. Vavroušek Miroslav, Ph.D.2010–2018 
Vejvara Radek2017–současnost 
Velart Libor1973–2019 
Mgr. Velešovský Pavel2001–současnost  
Ing. Vik Vladimír1990–současnost 
Viková Šárka1997–1998 
Vítová Hana2002–2004 
PaedDr. Vitvera Bohumil 1964–1972 
Ing. Vodička Jindřich2008–2009 
Mgr. Vodičková Alena1998–2014 
Ing. Vojta Jan 1968–1969 
Vojtíšek Josef1953–1972 
Mgr. Vojtěchová Lea1995–současnost 
Ing. Volanská Dagmar2017 
Mgr. Vomáčková Pavlína2004–2015 
Ing. Vostrý Jaromír1955–1966 
RNDr. Vošvrda Jaroslav1953–1960 
Ing. Vraštil Jiří1995–současnost  
Vraštil Miloslav1971–1973, 1990–1992 
Vrba Josef2001–2019 
Zahradník Zdeněk1993–2006 
Ing. Zajac Rudolf2002–2013 
Jana Zapadlová1997–2004 
Ing. Zikeš Zdeněk1999–současnost  
Zítka Jaroslav1976–2007 
Bc. Zuzánek Jan2018–2019 
Ing. Žalská Alena1985–současnost z toho 2005–současnost ředitelka školy
Mgr. Žalská Marie1962–2003 
Ing. Žalský Radek2019–současnost 

Omlouváme se za případné nepřesnosti či chybějící data. Budeme rádi, pokud nám je pomůžete doplnit. Jejich opravu můžete zasílat na mail 150@spsjc.cz. Vážíme si vaší spolupráce a děkujeme.